Коротко про нас

 Сергієнко Валентина Володимирівна - завідувач Підвисоцького БДЮТ, керівник драматичного гуртка. 


Дудник Світлана Петрівна - заступник завідувача , керівник хореографічного гуртка Ткачук Валентина Василівна - культорганізатор БДЮТ, керівник гуртка "Макраме"


Сергієнко Алла Василівна - керівник гуртків "Дивосвіт", "Бісероплетіння"  


Ляховіцька Лариса Олександрівна - керівник гуртків "Юний художник", "Образотворче мистецтво"

Сергієнко  Олександр Анатолійович - керівник гуртків "Юні туристи", "Шахи", "Господарочка"


Куземчак Оксана Іванівна -керівник хореографічного гуртка


Горбанюк Ігор Павлович - вчитель музики, керівник гуртка "Вокал"


 


Дудник Валентин Петрович - акомпаніатор БДЮТ

Гомонюк Інна Миколаївна - керівник фольклорного гуртка
Задорожний Володимир Анатолійович - вчитель музики, керівник гуртка "Вокал"
Сливко Людмила Володимирівна - керівник гуртка "Бісероплтіння", "Етнолялька", "Світ паперових фантазій"Соловей Сергій Григорович - вчитель Захисту Вітчизни, керівник гуртка "Теніс"


Загальні відомості  про педагогічних працівників –

 членів методоб’єднання керівників гуртків   Підвисоцького  НВОп/
п
               Прізвище,
         імя,по-батькові

Назва навч.закладу
Дата
народ
Фах за освітою
Повна назва навч. Закладу,який закінчив, рік закін
Загальний педстаж
Стаж
на посаді
Які веде гуртки
(назва,профіль)
вид
діяльн
Осн. Сум.
Рік прох курсів
Тар.
роз-ряд
Рік
атест.
Курси (коли,
де ,які)
Наго-роди

1.
Сергієнко Валентина Володимирівна
Підвисоц.
БДЮТ- завідувач
15.12.
1959
Вч.етики і псих.сім.жит
Київський
ДПІ 1990р.
40
30
Драмат.
(худ-ест)
гурт
робота 
осн
2017
10т.р
2015
2017 КОІППО
Відм
осв.

2.
Дудник Світлана Петрівна
Підвисоц.
БДЮТ заст.завід з 
н/м роботи
11.01.
1974
Соц.пед.
Вч.хор.етики ест.худ культ
УДПУ
2009 р.
13
4
Хореог.
(худ-ест)
гурт
осн
2011
12т.р
2012
2011 КОІППО
Под.
райв

3.
Сергієнко Алла  Василівна.
Підвисоц.
БДЮТ кер гурт
11.09.
1985
Соц. пед.
логопед
УДПУ
2008 р.
13
8
«Дивосвіт»
Бісер
(худ-ест)
гурт
осн
2017
12 т.р
2017 КОІППО


4.
Ткачук Валентина Василівна
Підвисоц.
БДЮТ культорг
08.11.
1967
Вч. поч.
класів
Олекс. педучил.
1987 р.
30
24
 Макраме
(декор-ужитк)
гурт
осн
2016
11 т.р
2017
2016
КОІППО
Под. обл..

5.
Сливко Людмила Володимирівна
Підвисоц.
БДЮТ
Кер гурт
28.01.
1965
Вч. поч.
класів
Олекс. педучил.
1984 р.
31
23
Бісер.
Етнолялька
Світ паперових фантазій
(худ-ест)
гурт
осн
2015
11 т.р
2015
2015 КОІППО
Подяка БДЮТ
6.
Ляховіцька Лариса Олександрівна
Підвисоц.
БДЮТ
Кер гурт
28.01.
1964
Вихователь дошк.закладу
Уманське педучилище 1986
34
34
 Юний художн
(худ-ест)
гурт
осн
2009
11 т.р
2015
2009 КОІППО
Подяка БДЮТ
7.
Куземчак Оксана Іванівна
Підвисоц.
БДЮТ
 Кер гурт
1991
Вч. хореогр
УДПУ
2013
5
5
Хореогр
(худ-ест)
гурт
осн

10 т.р
2015


8.
Гомонюк Інна Миколаївна
Підвисоц.
БДЮТ Кер гурт
09.06.
1971
Вч. рос.мови і літ.
УДПУ
2017
27
26
Фольклорн.
Народоз
(худ-ест)
гурт
осн
2000
11 т.р
2004
2000 КОІППО
Подяка
9.
Сергієнко Олександр Анатолійович
Підвисоц.
БДЮТ
Кер гурт
12.05.
1983
Соц.пед.
Вч. хор.
УДПУ
2011
12
12
 Турист.
(спорт)
Господароч
Шахи
гурт
осн
    2014
12 т.р
2015
2014 КОІППО
Подяка БДЮТ

11.
Дудник Валентин
Петрович
Підвисоц.
БДЮТ Кер гурт - акомп
16.09.
1967
Кер.дух.
колект.
Олекс.  вище училище культури 1989
4
4
 Дух. Інструм.
(худ-ест)
акомпоніатор
гурт


осн
2010
10 т.р12.
Горбанюк Ігор Павлович
Підвисоцька ЗШ Підвисоцького НВО
03.02.
1973
уч. музичн. мистецт
Кіровогр. педінст
1996
21
21
вокал
позакл

 осн
2015
друга
категорія


13
Соловей Сергій Григорович
Підвисоцька ЗШ Підвисоцького НВО
24.03.
1970
Вчитель фізкультури та захисту Вітчизни
Миколаївсь перунівер
1997 р.
32
20
«Теніс»
  позакл
осн
2013
Перша категорія


14
Задорожний Володимир Анатолійович

Покотилівська ЗШ Підвисоцького НВО

.уч.музичн. мистецт
Уманський
ДПУ2013
11
11

вокал
позакл
осн
2012
Перша категорія

Проблеми, над якими працюють педагоги


п/п
Прізвище, імя,
по-батькові
Гуртки /
Проблеми, над якими працюють педагоги
1.
Сергієнко Валентина Володимирівна

«Театрально-драматичний»
 Через слово і сценічний образ привернути увагу юних митців до глибокого осмислення історії рідного краю і своєї держави і себе як гідного громадянина і патріота України.
2.
Дудник Світлана Петрівна
«Хореографія»
Виявлення творчих здібностей і збагачення особистості, зацікавлення гуртківців у вибраному виді мистецтва, сприяння розвитку музикальності, почуття ритму, формування основних рухових навичок, які дадуть змогу дітям визначитись в подальшому хореографічному навчанні.
3.
Сергієнко Алла Василівна

«Дивосвіт»
Виховання гуртківців на основі традицій українського народу.
4.
Ткачук Валентина Василівна
«Макраме»
Формування і розвиток активної особистості з почуттям національної самосвідомості і патріотизму
5.
Сливко Людмила Володимирівна
«Бісероплетіння»

Розвиток обдарувань,  інтересів, нахилів дітей
6.
Ляховіцька Лариса Олександрівна
«Юний художник»
Розвиток творчих здібностей на заняттях з образотворчого мистецтва та народознавства. Виховання гуртківців на основі традицій українського народу.
7.
Гомонюк Інна Миколаївна
«Фольклорний гурток»
Розвиток музичних та творчих здібностей учнів, формування здорових музично- естетичних смаків; відношення до своєї родини, Батьківщини як до найвищої цінності, умови реалізації духовного, фізичного та творчого потенціалу людини.
8.
Задорожний Володимир Анатолійович
Розвиток емоційно - чуттєвої сфери учнів на уроках художньої культури
9.
Сергієнко Олександр Анатолійович
«Юні туристи»
 Виявлення творчих здібностей і збагачення особистості, зацікавлення гуртківців у вибраному виді техніки туризму, застосування багатьох видів туризму, які дадуть змогу дітям визначитись в подальшому туристичному навчанні.
«Господарочка»
Через навчання в гуртку «Господарочка» привити любов до колориту української національної кухні та побуту українського народу.
10.
Дудник Валентин Петрович
«Інструментальний гурток»
"Творчі здібності - сходинка успіху"
11.
Горбанюк Ігор Павлович
Розвиток творчих здібностей школярів
12.
Соловей Сергій Григорович
Дисципліна і порядок - запорука виконання поставлених цілей та завдань!