Програми гуртківПрограми з позашкільної освіти
Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти 
(лист ІІТЗО від 05.06.2013 р. №14.1/10-1685)
 Про навчальні програми з позашкільної освіти (лист МОН від 19.08.2014 р. № 1/9-417)
 Щодо використання у 2015/2016 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти (лист МОН від 21.10.2015 р. № 1/9-501).
 Про використання у 2016/2017 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти (лист МОН від 03.10.2016 р. № 1/9-519).


Програма "Інтелектуальні ігри" (автор: Валерій Кизименко - методист Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості).
Програма "Європейський клуб" (автор: Олена Арутюнян - методист Кіровоградського обласного центр дитячої та юнацької творчості).


Позашкільна освіта
Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України "Про освіту""Про позашкільну освіту", і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433)
Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651)
Примірна інструкція з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 23.08.2012 р. № 947).

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному  році (лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. 1/9-537).
Інформаційні матеріали і методичні рекомендації з питань розвитку позашкільної освіти та організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах в 2012-2013 навчальному році (лист Міністерства і освіти України від 28.08.2012 № 1/9-604)