Планування діяльності МО

 


      МЕТОДИЧНУ МЕТУ:
"СТВОРЕННЯ ТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ОСНОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ  КЛЮЧОВИХ ЖИТТЄВО НЕОБХІДНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ВИХОВАНЦІВ"

  • формування у педагогів інноваційного стилю мислення, готовності до реалізації новітніх підходів у діяльності;
  • вироблення свідомого ставлення до необхідності оновлення змісту і форм навчально-виховної роботи;
  • створення умов для функціонування системи методичної роботи;
  • апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та системи роботи;
  • посилення мотивації удосконалення педагогічного хисту;
  • стимулювання творчих пошуків педагогічних працівників;
  • пропаганда педагогічного досвіду творчих педагогів;
  • підвищення рівня професійної майстерності педагогів.Основні етапи роботи над вивченням проблемного питання:

1. Діагностичний.
 Виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності через аналіз стану навчально-виховного процесу, труднощів педагогів в опануванні сучасними технологіями навчання.
 2. Теоретичне дослідження проблеми.
 Накопичення теоретичного матеріалу через участь педагогів в педагогічних радах, оперативних нарадах, семінарах, самоосвітній діяльності.
3. Практичне дослідження проблеми.
 Удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду через відкриті гурткові заняття та масові заходи, взаємовідвідування занять, педагогічні читання, захист проектів педагогів.
4. Систематизація накопиченого матеріалу.
 Систематизація накопиченого матеріалу  через виставки
 творчих доробок педагогів, творчі звіти, аналіз педагогічного досвіду роботи, відкриті гурткові заняття та масові заходи.
ПРІОРИТЕТНІ  ЗАВДАННЯ     
    МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ


·        -запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів щодо адаптації їх до ефективної професійної діяльності в умовах соціально-економічних змін в освітньому просторі України;

·        -впровадження ефективних технологій навчання;

·        -використання інтерактивних форм навчання педагогічних працівників;

·        -забезпечення провідної ролі самостійності педагогів у підвищенні своєї кваліфікації, мотивації та розвитку їх творчого потенціалу;

·        -впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи гуртківців;
·        -зміцнення фізичного, психічного та психологічного  здоров'я   вихованців закладу, запровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій.

              План роботи методобєднання
керівників гуртків 

Підвисоцького НВО на 2018-19 н.р.


Вересень

1.     Обговорення  плану роботи  методобєднання на 2018-2019 н.р.
2.      Програмне забезпечення та методичний супровід навчально-виховного процессу.
3.     Ознайомлення з графіком проведення тижнів  безпеки дорожнього руху. 
      
Жовтень
1.     Про відзначення 100 річчя В.О.Сухомлинського.
2.     Творчий  потенціал викладачів – важливий фактор розвитку творчого потенціалу гуртківців.
3.     Стимулювання гуртківців у процесі виховної роботи.

Грудень
1.     Використання інтерактивних технологій у процесі естетичного виховання дітей у ПНЗ.
2.    Педагогічна рада. Етапи підготовки та роль кожного педагога у виконанні прийнятих рішень
3.     Калейдоскоп ідей  здоров’язбережувальної  педагогіки і психології в канікулярний період.

Березень
1.     Методичні  рекомендації щодо підготовки і проведення звітного концерту  колективів БДЮТ.
2.     Підведення підсумків районних конкурсів (започаткованих Підвисоцьким БДЮТ).
3.     Презентація-огляд робіт районних конкурсів.

Травень
1.     Підсумкове засідання про роботу  гуртків БДЮТ. Критерії  кінцевого  результату діяльності гуртка.
2.     Особливості організації навчального процесу у новому навчальному році.
3.      Круглий стіл  « Оздоровлення дітей: проблеми  та перспективи».

План роботи на 2017-2018 навчальний рікЗміст роботи
Форми роботи
Виконавець
Строки виконання
Засідання 1
1.     Обговорення  плану роботи  методоб’єднання керівників гуртків.
2.     Організація  вдосконалення навчально-виховного процесу  у 2017/2018 навчальному році.  Про використання навчальних програм МОН.
3.     Практична частина: Структура гурткового заняття.

Обговорення. Інформаційний вісник
Заступник завідувача

Завідувач
вересень
Засідання 2
1.     План вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду роботи керівників гуртків.
2.      Підвищення кваліфікації педагогів. Розвиток самоосвіти педагога в системі формування його  професійної компетентності.
3.     Анкетування педагогів: впровадження активних форм робо­ти.

Інформацій
ний вісник. Обговорення.Анкетування


ЗавідувачЗаступник завідувача


Листопад
Засідання 3.
1.      ІКТ-компетентності у навчально-виховному процесі. Впровадження сучасних форм виховання, інноваційних форм та методів роботи.
2.     Практична  частина: Психолого-педагогічний семінар «Організація ефективного педагогічного спілкування».

Інформація.


Педагогічний семінар

Завідувач


Заступник завідувачаСічень
Засідання 4.
1.     Методичні  рекомендації щодо видавничої діяльності та науково-дослідницької роботи керівників гуртків.
2.     Про підсумки районних конкурсів (започаткованих Підвисоцьким БДЮТ).


Інформація

обговорення


Заступник завідувача


Голова
творчої групи


Березень

Засідання 5.
1.     Підсумки  атестації  керівників  гуртків.
2.      Підсумкове засідання про роботу  гуртків.
3.      Підсумки та аналіз роботи МО над науково-методичною проблемою.


Диспут

обговоренняЗавідувач

Заступник завідувача


травень
ПЛАН РОБОТИ МЕТОДОБ'ЄДНАННЯ  КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ПІДВИСОЦЬКОГО НВО

2016 - 2017 н.р.

                                  
                                       ЗАСІДАННЯ 1

 1.Планування діяльності методоб'єднання керівників    
    гуртків Підвисоцького НВО на 2016-2017 н.р.
2. Вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення     навчально-виховного процесу.
3.  Створення творчої ради.


                                       ЗАСІДАННЯ 2

1.Розвиток професійної компетентності педагогічних 
   працівників, створення мотивації і умов для    
   професійного вдосконалення.
2.Підвищення компетентності керівника гуртка в роботі з 
   гіперактивними дітьми.


                                       ЗАСІДАННЯ 3

1. Моделювання системи гурткових занять.
2.Формування основних життєвих 
    компетентностей вихованців - важлива складова 
    виховання життєздатної особистості.
3.Про підготовку до районного огляду-конкурсу "Сузір'я    
   дитячих талантів".


                                       ЗАСІДАННЯ 4

1. Місце і роль інтерактивних технологій у формуванні      
    ключових компетентностей особистості.
2. Методична секція - творча група. Стан підготовки до    
    огляду-конкурсу.


                                       ЗАСІДАННЯ 5
                                                       

1. Аналіз методичної роботи за 2016-2017 н.р.
2. Аналіз підсумкових, відкритих занять, майстер-класів. 
3. Підведення підсумків участі вихованців у    
    Всеукраїнських, обласних, районних оглядах-конкурсах.